Професионални фризьорски марки

6.1 пепел тъмно русо