Професионални фризьорски марки

4.20 много тъмен виолет